سه شنبه, 23 مرداد 1397
 

آمار سایت

بازدیدکنندگان
183
مطالب
36
وب لینک ها
5
نمایش تعداد مطالب
110242

مطلب پیشنهادی

    نشریه شماره 19

 
 

 
 

لیلة القدر می آید و من قدر نمی دانم .

ماه رمضان ماهی است که اگربرای اثبات برکات و نعمات آن به سخنان علمای اعلام توجه نکنیم ،اگر اندیشمندان بزرگ شرق و غرب را هیچ به حساب نیاوریم و اگر به راحتی از کنار گفتار بزرگترین و پاکترین مخلوق عالم امکان محمد امین (ص) عبور کنیم ،این ذات اقدس الهی است که خود صراحتا می گوید ((شَهرُ رَمَضان ألَّذی أنزَلتَ فیهِ القُران )) .
قران این بزرگترین معجزه تمام طول تاریخ بشریت که حداقل جایگاه مادی آن بر کسی پوشیده نیست را در این ماه برای بشریت فروفرستاده است .و دیگر بار برای بشریت موشکافانه می فرماید: (إنّا أنزَلناهُ فی لَیلَةِ القَدر) و ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم .
این ماه چگونه ماهی است که خداوند می فرماید ما قرآن را در این ماه نازل کردیم و چه گونه شبی است این شب قدرکه می گوید ما آن را در این شب نازل کردیم .و این چگونه شبی است که پیامبر اکرم می فرماید یک نماز آن برتر از هزار ماه نماز است ؟؟؟این چه شبی است که خداوند چنین پاداشی برای آن قرار داده است ؟؟؟ و این چه شبی است که بزرگترین جوانمرد تاریخ در این شب به دیدار معبود خود شتافت ؟
چه انسان جاهلی است آن کس که این شب را قدر نداند و به باطل گذراند آن را ،و چه انسان شکوریست فردی که این شب را پاس بدارد و به یاد معبود خود باشد .خدایا توفیق ده تا همه ی ابناءبشر از این شب استفاده کنند و به سوی تو بشتابند .
خدایا لیلة القدر ها آمدند و می آیند و می روند اما این نفس گنهکار که همیشه در سیاهی و تاریکی بوده و به خود ظلم می کرده قدر این شب را نمی داند ،شبی که به یقین خوان نعمت پرودگار در سرتاسر این کره ی خاکی پهن شده تا هر کس که در آن زمان مشغول عبادت پرودگار خویش است از برکات معنوی آن استفاده کند .اما من، همیشه ی خدا از این شب ها دست خالی بر می گشتم و شرمسار ماموران الهی نفس خود بودم که توشه ای برای بردن به جهان آخرت نداشته اند.
خدایا می دانم که لیاقت چنین ترحّمی را این نفس بدبخت ندارد که توفیق توبه را به آن بدهی اما به خداوندیت سوگند این قلب تاریک اندکی روشنی در خود دارد و نومید از رحمت تو نیست و چه رحمتی از این والاتر که در شب قدر توبه نفس پذیرفته شود .پرودگارا چند صباحی به این شب نمانده است به همه ی مومنان توفیق ده به مقدار تقوای خویش از آن بهر برده و توبه گنهکاران را بپذیر و خورده مگیر ،آمین یا رب العالمین