سه شنبه, 23 مرداد 1397
 

آمار سایت

بازدیدکنندگان
183
مطالب
36
وب لینک ها
5
نمایش تعداد مطالب
110250

مطلب پیشنهادی

    نشریه شماره 19

 
 

 
 

پسر کو ندارد نشان از پدر...

 

 

 

سلام

 

روز گاران گذشته در این کشور مردم هم دیگر را به اسم پدر می شناختند و این نام پدر بود که به افراد اعتبار می بخشید و نام قبیله ی او .اکنون که بشریت در عصری زندگی می کند که آن را عصر نوین می نامد این کارنامه افراد است که به او اعتبار می سنجد نه روابط خویشاوندی .

 

اما مقصودمان از این حرف ها چیست ؟ سکانی را مورد خطاب قرار می دهیم که این روز ها از نام نشان پدران خود بر این ملت فخر می فروشند و می پندارند که چون پدرانشان در نزد این مردم عزّت و آبرویی داشته آنان نیز از آن برخوردارند .

 

در جواب ایشان باید گفت :نخیر امروزه  سطح فکری مردم فراتر از این است که ما با رنگ کردن خودمان بتوانیم آنهارا فریب دهیم ،امروزه بشر بدون لحظه ای تفکّر تصمیمی نمی گیرد زیرا اگر چنین نبود هیچ گاه بدین جایگاه والا دست نمی یافت .

 

صحبتم با کسانیست که این روز ها در مقام مصلحت اندیشی و دلسوزی برای نهضت خمینی (ره) با ارسال نامه و خطابه و .... به جانشین خلف  خمینی کبیر ایشان را تحت فشار می گذارند .مگر به همان قانون اساسی که شما را آورد و گذاشت آنجا که چنین کارهایی بکند را قبول ندارید ؟نمی دانید جایگاه ولایت مطلقه فقیه کجاست ؟ در شرع مقدس و نامه حضرت امیر مگر نخوانده اید که رهبر جامعه حقی بر مردم دارد .

 

چه شده است که پیراهن عثمان را می افرازید و تقاص خون از ولی می خواهید ؟حضرت امام (ره)فرمودند:مجلس در راس امور است نه نمایندگان آن ،شما خود را در راس امور می دانید ؟

 

درست است پدرتان مردی بزرگ و شریف بود و توصیف از آن بالاتر که حضرت امام (ره ) فرمودند :او حاصل عمر من بود این به شما چه مربوط است .از نام نشان پدر خود سوءاستفاده نکنید زیرا که جایگاه ایشان قابل قیاس با شما نیست .مثلا دکترای فقه کلام دارید نمی دانید جایگاه ولایت فقیه کجاست که اینقدر وقیحانه نامه نوشته و رهبری را مورد خطاب قرار می دهید آن هم به گناه نکرده ؟چه کسی چنین اجازه ای به شما داده است ؟ چه دیدید که اینگونه جسارت می کنید ،این مردم با هیچ کس جز ولایت عهد اخوة نبسته اند همانهایی که روزی به شما رای دادن تا بر این صندلی سبز بنشینید می توانند کاری کنند که دیگر چنین افتخاری نداشته باشید.

 

این وظیفه ی شماست که تشخیص دهید رهبری کی باید حکم حکومتی صادر کند ؟این مهم بر شماست ؟بالفرض که این کار خطای شما صحیح بود ،آیا به اندازه یک دیپلم سواد نوشتن نامه مؤدّبانه را ندارید ؟

 

مردم اگر از این کار شما عصبانی نشوند از لحن و متن نامه شما متنفرند ،زیرا شما موضوعی که به رهبری مربوط نمی شود را طلبکارانه مطرح کرده و بی ادبانه به ایشان دستور دادید ؟آیا نام و نشان پدر شما را چنین جسور کرده ؟

 

زین پس اگر نمی دانید بدانید این مردم پیرو خمینی هستند که فرمود میزان حال فعلی اوست. نه نام نشان پدر را در شما می جویند و نه می پذیرند که شما از آن سوءاستفاده کنید و امیدواریم مصداق آیه قران نشوید که می فرماید اکثر هم لا یعقلون  .

 

والسلام .      

 

 

 

حدیث روز